Muziek in Bazel in de Renaissance


Foto: Muziekmuseum Bazel

Voor burgers in Bazel was de Renaissance ook een periode van muziek. Muziek was (en is) een essentieel onderdeel van het culturele leven. Ze zongen Parijse chansons, speelden Poolse luitliedjes of verzamelden muziekinstrumenten. De tentoonstelling toont unieke muzikale instrumenten en manuscripten uit het muzikale leven in de Renaissance in deze stad van humanisten, uitgevers en geleerdheid. De tentoonstelling wordt georganiseerd in samenwerking met de Schola Cantorum Basiliensis, de afdeling Muziekwetenschap van de Universiteit van Basel en de Universiteitsbibliotheek van Basel.

Andreas Christen


Andreas Christen (1936-2006). Foto: Rappaz museum Bazel

Andreas Christen (1936-2006) was ontwerper en kunstenaar. Als ontwerper creëerde hij objecten voor dagelijks gebruik, die in grote series en gedurende vele jaren werden geproduceerd. In zijn artistieke werk is het onderscheid tussen het werk en het bruikbare object een voorwaarde. De Objecten ontvouwen zich in de ruimte, die ze accentueren en meten. Menselijke objecten vertegenwoordigen de culturele verworvenheden waarin we leven en claimen tegelijkertijd de leefruimte. Zijn figuratieve kunst komt in het kleine, maar bijzondere Rappaz museum goed tot haar recht.

Het ontstaan van Zwitserland


Altdorf, Willem Tell. Foto: TES.

De tentoonstelling legt de omstandigheden vast waaronder de Eidgenossen schaft of de oude Confederatie in de Middeleeuwen (12-14. eeuw) gestalte kreeg. De verhoudingen tussen koning, kerk, adel en boeren, opkomende steden, mobiliteit en handel komen aan de orde. De Alpen, de bewoners van de dalen aan het Vierwoudstedenmeer, hun eerste allianties en de vorming van de Landsgemeinde staan centraal in dit proces. De tentoonstelling wordt afgesloten met de historie en legende rondom Willem Tell, Winkelried en de Rütli.