Archief

Het Romeinse Rijk en romanisering

Nieuws Nieuwsbrief

Laatste nieuws:
Een weg zonder grenzen

De Romeinse route Neckar-Alb-Aare (Die Römerstrasse Neckar-Alb-Aare) verbindt de belangrijkste plaatsen van de toenmalige Romeinse provincie Germania Superior. De ongeveer 400 km lange weg volgt het verloop van de oude Via Romana, die het Romeinse legionairskamp Vindonissa (tegenwoordig Windisch in het kanton Aargau in Zwitserland) met de nederzetting Grinario (nu Köngen bij Stuttgart) verbond. Deze … Lees verder » “Een weg zonder grenzen”

Laatste nieuwsbrief:
De Helvetiërs

De Helveten (Helvetii in het latijn) was de naam voor aan aantal Keltisch stammen, die het Zwitserse Plateau bewoonden enkele eeuwen voor de jaartelling. De namen van enkele van deze stammen zijn bekend, onder andere de Tigurini, Ambrones, Verbigeni en Tugini. De regio’s Bazel, Zuid-Elzas en Baden werden in dezelfde periode bewoond door de Keltische … Lees verder » “De Helvetiërs”

Europese Zaken

Eenheid en Onenigheid op de eerste augustus

Zwitserland is een klein land (ongeveer zo groot als Nederland) in het hart van Europa. De fascinerende geschiedenis en cultuur en de (direct) democratische, economische, monetaire, politieke en multiculturele verworvenheden worden (te) vaak over het hoofd gezien en verwaarloosd door andere (naburige) Europese landen. Zwitserland en zijn eeuwenlange (niet altijd vreedzame en neutrale) ontwikkeling tot … Lees verder » “Eenheid en Onenigheid op de eerste augustus”

De Middeleeuwen, kunst en staatsvorming

Nieuws Nieuwsbrief

Laatste nieuws:
Zwaben worden Zwitsers

Thurgau wordt voor het eerst als een graafschap in het hertogdom Zwaben vermeld in de 9e eeuw. Na het uitsterven van de graven van Kyburg in 1264 erfden de Habsburgers de rechten. Het middeleeuwse Thurgau was nog geen duidelijk afgebakende historische regio en omvatte grote delen van de huidige kantons St. Gallen, Zürich en het … Lees verder » “Zwaben worden Zwitsers”

Laatste nieuwsbrief:
Zwitserse Bisdommen en hun culturele invloed

In de eeuwen tussen de (langzame) ontbinding van het Romeinse Rijk (5e eeuw) en opkomst van de grote Monarchieën (vanaf de 10-12e) zijn de Kerk en de bisschop de belangrijkste sociale, economische en politieke instelling met grote wereldlijke macht. Het bisdom is een nieuwe soevereiniteit gebaseerd op een kerkelijk (diocese) gebied en (ver) daarbuiten en … Lees verder » “Zwitserse Bisdommen en hun culturele invloed”

Advertentieruimte

Advertentieruimte beschikbaar.
Neem contact op voor meer informatie

Ravelace LLC

Ravelace LLC

De lange negentiende eeuw 1815-1918

Nieuws Nieuwsbrief

Laatste nieuws:
De Vrijheid van Zwitserland

De geschiedenis van de Vrijheid van Zwitserland van Edward Gibbon (1737-1794) is tweehonderd jaar na de originele Franse publicatie in 1815, in een Duitse versie onder de titel Die Freiheit der Schweizer verschenen. Gibbon wordt beschouwd als de vader van de moderne geschiedschrijving en is nog steeds een van de belangrijkste Engelse historici. Zijn belangrijkste … Lees verder » “De Vrijheid van Zwitserland”

Laatste nieuwsbrief:
Congres van Wenen

Na het einde van het Heilige Roomse Rijk in 1806 Ontbonden door Napoleon) en de val van Napoleon (1813) wilden de grootmachten het Europese evenwicht en de oude regimes herstellen. Het continent mocht niet worden gedomineerd door één macht en daarom moesten er staten met stabiele grenzen en legers bestaan. In het akkoord van Langres … Lees verder » “Congres van Wenen”

Agenda
De dagelijkse banaliteit van onze voorouders

De tentoonstelling (Des Choses) belicht het karakter van archeologische voorwerpen waarvan de eigenaardigheid vaak grenst aan het anekdotische. De tentoongestelde voorwerpen – afkomstig uit 33 instellingen in Zwitserland, Frankrijk, Italië, Duitsland en Groot-Brittannië – voeren terug naar het dagelijkse leven van onze voorgangers. Een kleine partij wit zand uit de Bronstijd, meegebracht van een verblijf … Lees verder » “De dagelijkse banaliteit van onze voorouders”

Multicultureel en kosmopolitisch Zwitserland

Nieuws Nieuwsbrief

Laatste nieuws:
CSS Alabama, Putin, Biden en Genève

Op 16 juni vindt in Genève de ontmoeting plaats tussen Joe Biden  (1942), president van de Verenigde Staten en Vladimir Poetin (1952), president van Rusland. Plaats van de ontmoeting is het Park La Grange. De stad heeft een eeuwenoude reputatie van geschillenbeslechting en ontmoetingen tussen leiders van de grootmachten. Een van de eerste zaken was … Lees verder » “CSS Alabama, Putin, Biden en Genève”

Laatste nieuwsbrief:
De Alemannische Taal

Alemannisch Taalgebruik verwijst naar (Germaanse) dialecten in het zuiden van het Duitstalige gebied. Het gebied rond de Bodensee heeft taalkundig nooit een eenheid gevormd, afgezien van het huidige Duits en in de Romeinse tijd het Latijn. Er wordt onderscheid gemaakt tussen Schwäbisch (ten noorden van Tuttingen en Immenstadt in Baden-Württemberg), Oberrheinalemannisch (Elzas), Bodenseealemannisch (Duitse en … Lees verder » “De Alemannische Taal”

Quotes

In de Elzas, een kerngebied van de Hohenstaufen-keizers, ontstaan in de twaalfde  eeuw talrijke nieuwe kerkgebouwen waarin zonder uitzondering ribgewelven worden toegepast. De in de Salische tijd ontstane dubbele torenfaçade werd verder ontwikkeld onder invloed van de bisschopskerken in Bazel en Straatsburg. In Bazel vermengen zich Zuid-Duitse, Franse en Noord-Italiaanse architectuurtradities. De in de bisschopskerk van Bazel toegepaste galerijvorm was van grote invloed op de bouw van de kathedralen in Straatsburg en Freiburg. (R. Toman (Red), Romaanse kunst. Architectuur. Beeldhouwkunst. Schilderkunst (Keulen, 2004).

Verder »