Het archief geeft bijdragen van Nieuws en Newsletter de verschillende periodes, Column EU-Zwitserland, Agenda en Quotes weer in chronologische volgorde van publicatie.

Archief

Het Romeinse Rijk en romanisering

Nieuws

Laatste nieuws:
Een weg zonder grenzen

De Romeinse route Neckar-Alb-Aare (Die Römerstrasse Neckar-Alb-Aare) verbindt de belangrijkste plaatsen van de toenmalige Romeinse provincie Germania Superior. De ongeveer 400 km lange weg volgt het verloop van de oude Via Romana, die het Romeinse legionairskamp Vindonissa (tegenwoordig Windisch in het kanton Aargau in Zwitserland) met de nederzetting Grinario (nu Köngen bij Stuttgart) verbond. Deze … Lees verder » “Een weg zonder grenzen”

Europese Zaken

Eenheid en Onenigheid op de eerste augustus

Zwitserland is een klein land (ongeveer zo groot als Nederland) in het hart van Europa. De fascinerende geschiedenis en cultuur en de (direct) democratische, economische, monetaire, politieke en multiculturele verworvenheden worden (te) vaak over het hoofd gezien en verwaarloosd door andere (naburige) Europese landen. Zwitserland en zijn eeuwenlange (niet altijd vreedzame en neutrale) ontwikkeling tot … Lees verder » “Eenheid en Onenigheid op de eerste augustus”

De Middeleeuwen, kunst en staatsvorming

Nieuws

Laatste nieuws:
Kunst in de abdij van St. Maurice

De stad St. Maurice (kanton Valais) ligt in de vallei langs de oevers van de Rhône en omringd door bergen. De Kelten vestigende op deze plaats inde tweede en eerste eeuw v. Chr. een oppidum, een versterkte nederzetting. De Romeinen hadden er vanaf de eerste eeuw n. Chr. een militaire post en een administratief centrum. … Lees verder » “Kunst in de abdij van St. Maurice”

Advertentieruimte

Advertentieruimte beschikbaar.
Neem contact op voor meer informatie

Ravelace LLC

Ravelace LLC

De lange negentiende eeuw 1815-1918

Nieuws

Laatste nieuws:
Genève, Napoleon en de Confederatie 1792-1815

In de nacht van 21 op 22 september 1792 vielen Franse revolutionaire troepen het hertogdom Savoie binnen en dreigden de Republiek Genève te annexeren. De onafhankelijkheid werd gered, maar het Ancien Régime verzette zich niet tegen de revolutionaire opmars. Een Voorlopig Comité van Veiligheid schortte de bestaande regering op en proclameerde politieke gelijkheid tussen alle … Lees verder » “Genève, Napoleon en de Confederatie 1792-1815”

Agenda
De cultuurhistorie van Meertalig Zwitserland

Talen zijn meer dan alleen een communicatiemiddel, ze geven ook vorm aan het dagelijks leven en maken deel uit van de cultuur. De tentoonstelling (Sprachenland Schweiz/La Suisse, pays de langues) toont het taallandschap van Zwitserland. Naast de vier nationale talen (Duits, Italiaans, Frans en Romaans) zijn er talloze andere talen, dialecten, accenten en soorten jargon … Lees verder » “De cultuurhistorie van Meertalig Zwitserland”

Multicultureel, kosmopolitisch en Europees Zwitserland

Nieuws

Laatste nieuws:
Sgraffiti in Engadin

Het woord sgraffito komt van het Italiaanse werkwoord sgraffiare of graffiare, wat krassen betekent. Sgraffiti (het meervoud) worden aangebracht met een fijne kalkpleister van verschillende kleuren op een grovere mortelbasis van kalk en zand. De bovenste laag wordt gedeeltelijk weer weggekrast zolang het niet is opgedroogd en zo ontstaan de sgraffiti met hun kleurcontrast. Vooral … Lees verder » “Sgraffiti in Engadin”

Quotes

In de Elzas, een kerngebied van de Hohenstaufen-keizers, ontstaan in de twaalfde  eeuw talrijke nieuwe kerkgebouwen waarin zonder uitzondering ribgewelven worden toegepast. De in de Salische tijd ontstane dubbele torenfaçade werd verder ontwikkeld onder invloed van de bisschopskerken in Bazel en Straatsburg. In Bazel vermengen zich Zuid-Duitse, Franse en Noord-Italiaanse architectuurtradities. De in de bisschopskerk van Bazel toegepaste galerijvorm was van grote invloed op de bouw van de kathedralen in Straatsburg en Freiburg. (R. Toman (Red), Romaanse kunst. Architectuur. Beeldhouwkunst. Schilderkunst (Keulen, 2004).

Verder »