Murten/Morat. Photo/Foto: TES.

De stad Murten

Het bestaan van Murten (Morat in het Frans) gaat terug tot de Keltische tijd, hoewel archeologisch of schriftelijk bewijs ontbreekt. De naam is echter afgeleid van de Keltische taal Mori-dûnum en betekent fort bij het meer.

Er is zeer weinig bekend tot het jaar 1000 toen de nederzetting deel uitmaakte van het Bourgondische Koninkrijk. De hertogen van Zähringen kregen de controle over het gebied na de ontbinding van dit koninkrijk in 1032.

De hertogen verleenden rond 1170 stadsrechten. Nadat deze dynastie in 1218 was uitgestorven, werd Murten een vrije keizerstad in het Heilige Roomse Rijk.

De vrijheid was van korte duur, omdat Savoye spoedig daarna de macht overnam. Als gevolg van de Bourgondische oorlogen (1475-1477) onderwierpen Bern en Fribourg  vervolgens de stad in 1477.

Collectie: museum Murten

Na de veldslagen van Grandson en Murten in 1476, bestuurden Fribourg en Bern de stad tot 1798 en wisselden om de vijf jaar de voogd.

Het beroemde panorama van de slag van Murten (22 juni 1476) heeft een lengte van meer dan 100 meter, maar is niet te zien. Het is echter nog steeds te bewonderen in het historisch museum door een video-installatie.

Murten  sloot zich in 1530 aan bij de reformatie. Napoleon wees de protestantse stad uiteindelijk in 1803 toe aan het katholieke kanton Fribourg. Het katholieke geloof en kerken werden vervolgens weer geïntroduceerd.

Murten was van oorsprong een Duitstalige stad en heeft nog steeds een grote Duitstalige meerderheid, maar ook het Frans heeft een formele status. Het multiculturele, meertalige en multireligieuze karakter van de stad is alomtegenwoordig: de Duitse en Franse kerk, de twee talen, de Savoyaardse, Duitse, Franse, Bernse, Neuchâtelois- en Fribourgois-gebouwen en hun stijlen uit verschillende periodes (gotiek, renaissance, barok en negentiende-eeuwse architectuur en decoratie).

Het  Äussere Regiment/ ontstond in de 16e eeuw. Het was een soort “jeugdparlement” avant la lettre. De jongeren hielden denkbeeldige raadsvergaderingen, hielden rechtszittingen en stelden bestuurders aan om de bezittingen van de sociëteit te beheren. De vereniging had haar eigen vlaggen, een petschaft, een scepter, kostuums, een leeuwenmasker en zilveren bekers. Het Äussere Regiment organiseerde ook de 10.000-riddersdag, die werd gevierd om de Slag bij Murten (1476) te herdenken. Collectie: Museum Murten

Het oude havengebied, het zogenaamde Ryf-district, was ooit een belangrijk overslagpunt voor het vervoer per boot vanaf de middeleeuwen.

Ambachtslieden oefenden hun vak uit, er waren stadsmolens, herbergen, douaneposten, pakhuizen, havenfaciliteiten en woonhuizen met voorraadkamers.

De afwatering (Juragewässerkorrektionen) van de overstromingsgebieden in het gebied van de drie meren (Neuenburgersee/lac du Neuchâtel, Bielersee/lac du Bienne en Murtensee/lac du Morat) deed het niveau van het meer meters dalen, waardoor een breed oevergebied ontstond (1868-1891).

De bouw van de huidige haven met zijn kades in 1893-1895 veranderde ook het aangezicht van de Ryf, dat tegenwoordig uitsluitend een recreatieve bestemming heeft.

(Bron en verdere informatie: M.F. Rubli, Murten. Ein städtebaulicher Rundgang, Murten, 1992)