Het ontstaan van Zwitserland


Altdorf, Willem Tell. Foto: TES.

De tentoonstelling legt de omstandigheden vast waaronder de Eidgenossen schaft of de oude Confederatie in de Middeleeuwen (12-14. eeuw) gestalte kreeg. De verhoudingen tussen koning, kerk, adel en boeren, opkomende steden, mobiliteit en handel komen aan de orde. De Alpen, de bewoners van de dalen aan het Vierwoudstedenmeer, hun eerste allianties en de vorming van de Landsgemeinde staan centraal in dit proces. De tentoonstelling wordt afgesloten met de historie en legende rondom Willem Tell, Winkelried en de Rütli.

0000 000 000 001 Seconden is meetbaar.


Foto: Musée International d'horlogerie, La Chaux-de-Fonds

De zoektocht naar precisie in de tijdmeting is al sinds de 17e eeuw een drijvende kracht achter de innovaties in de horloge-industrie. De slinger, de evenwichtsveer en vervolgens de kwarts maken het mogelijk de precisie van de klokken te verveelvoudigen. Vanaf de Tweede Wereldoorlog ging de precieze meting van de tijd over van de handen van horlogemakers en astronomen naar die van natuurkundigen. Vanaf 1967 wordt de meting door een microscopisch verschijnsel bepaald: de oscillatie van cesiumatomen. Eén femtoseconde – 0,000 000 000 001 seconden is meetbaar. Deze voor gewone mensen onmerkbare precisie is essentieel voor de organisatie van de huidige menselijke samenleving: geolokalisatie, navigatie, transport, telecommunicatie, mogelijk dankzij de extreme precisie van de klokken die hen besturen.

De identiteit van Zwitserland


De tentoonstelling onderzoekt de vraag wat Zwitserland maakt tot wat het nu is. Wat bindt een gemeenschap? In eerste instantie zou men kunnen veronderstellen dat het te maken heeft met het hebben van dezelfde taal, externe vijanden of economische belangen. Maar daar gaat meestal iets aan vooraf: gemeenschappelijke ideeën die van generatie op generatie worden doorgegeven en die de ontwikkeling van de gemeenschap vormgeven. Deze ideeën geven het collectief een eigen karakter en vormen uiteindelijk het fundament van een nationale identiteit. De tentoonstelling presenteert geselecteerde werken van vier auteurs die met hun ideeën hebben bijgedragen aan het creëren van het beeld van het hedendaagse Zwitserland: Henri Dunant (1828-1910), Jean-Jacques Rousseau (1712-1778), Jean Calvin en Petermann Etterlin (1430-1509). De tekstuele verwijzingen worden aangevuld met het Gotthard-reliëf, de Dufour-kaart en talrijke gegevensrecords met betrekking tot Zwitserland.