Das Zeughaus in Luzern


Historisch Museum in 2018. Foto: Priska Ketterer; © Historisches Museum Luzern

Het wapenmagazijn (das Zeughaus) in Luzern dateert van 1569. Het 450 jaar oude gebouw heeft sindsdien vele incidenten meegemaakt. De tentoonstelling volgt deze geschiedenis vanaf het begin als militair complex tot aan de meest recente tijd als museum. De tentoonstelling presenteert dit bewogen verleden in de context van de geschiedenis van Kanton (Ort) Luzern en de opkomst van Zwitserland als een confederatie van (onafhankelijke) kantons en lokale ontwikkelingen. Objecten, getuigenissen en documenten vertellen over belangrijke keerpunten en episodes, het bezoek van Napoleon en zijn Helvetische regering, een tsunami in de rivier de Reuss en de geschiedenis van Luzern.

Muziek in Bazel in de Renaissance


Foto: Muziekmuseum Bazel

Voor burgers in Bazel was de Renaissance ook een periode van muziek. Muziek was (en is) een essentieel onderdeel van het culturele leven. Ze zongen Parijse chansons, speelden Poolse luitliedjes of verzamelden muziekinstrumenten. De tentoonstelling toont unieke muzikale instrumenten en manuscripten uit het muzikale leven in de Renaissance in deze stad van humanisten, uitgevers en geleerdheid. De tentoonstelling wordt georganiseerd in samenwerking met de Schola Cantorum Basiliensis, de afdeling Muziekwetenschap van de Universiteit van Basel en de Universiteitsbibliotheek van Basel.

Andreas Christen


Andreas Christen (1936-2006). Foto: Rappaz museum Bazel

Andreas Christen (1936-2006) was ontwerper en kunstenaar. Als ontwerper creëerde hij objecten voor dagelijks gebruik, die in grote series en gedurende vele jaren werden geproduceerd. In zijn artistieke werk is het onderscheid tussen het werk en het bruikbare object een voorwaarde. De Objecten ontvouwen zich in de ruimte, die ze accentueren en meten. Menselijke objecten vertegenwoordigen de culturele verworvenheden waarin we leven en claimen tegelijkertijd de leefruimte. Zijn figuratieve kunst komt in het kleine, maar bijzondere Rappaz museum goed tot haar recht.