Een donatie getoond


Ernst Ludwig Kirchner (1880-1938), Treinrails in Berlijn, 1914. Kunstmuseum Basel, Geschenk Betty und Hartmut Raguse-Stauffer

De tentoonstelling toont een deel van de collectie, geschonken door Betty en Hartmut Raguse-Stauffer, met name werken van expressionisten, vooral Emil Nolde, en hedendaagse kunstenaars, zoals A. R. Penck (pseudoniem van Ralf Winkler), Jonathan Borofsky, Marlene Dumas en Rosemarie Trockel.

 

De zon, maan en sterren in Bazel


Indruk van de tentoonstelling © Museum der Kulturen, Omar Lemke

Zon, maan en sterren worden door culturen al duizenden jaren opgenomen in hun wereldvoorstelling, ter ordening van het leven en het begrip van tijd en ruimte. De tentoonstelling belicht de rol en betekenis die de mensheid aan de zon, maan en sterren heeft toegekend. Diverse culturen in de Oriënt, Azië, Afrika, Europa, Amerika en Oceanië hebben hun eigen cultuur in een proces van veelal duizenden jaren vorm gegeven en ontwikkeld om hiermee om te gaan. De tentoonstelling geeft hiervan een indruk, van tempels, zonnewijzers en kalenders, tot zonnegoden en maangodinnen en heersende dynastieën en vorsten, die zichzelf zagen als afstammelingen van de zon. © Museum der Kulturen, Omar Lemke.

Drama en theater


Johann Heinrich Füssli (1741-1845), Titiania, 1793. Photo: Kunsthaus Zürich

De Zwitserse schilder Johann Heinrich Füssli (1741-1825). Füssli was een van de meest fantasierijke en onconventionele vernieuwers van de late 18e eeuw en oogstte grote roem in Londen en Rome. Op de drempel tussen classicisme en storm en storm en drang is zijn kunst een welsprekende getuigenis van tegenstrijdige artistieke paradigma’s in de nasleep van de Verlichting. In bijna al zijn werken pikt de kunstenaar motieven uit de literatuur op, zoals oude mythologie, John Milton’s Paradise Lost, of de onlangs herontdekte Nibelungen saga. In 1779 keerde hij vanuit Rome terug naar Londen, waar motieven uit Shakespeare’s drama’s het middelpunt van zijn kunst werden.