Berner Schlösser, von Schloss zu Schloss, Brochure der Verein der Museen im Kanton Bern.

Les Châteaux de Berne

Disponible en allemand, néerlandais et anglais