Basel-Landschaft.

Kanton Basel-Landschaft

Het kanton Basel-Landschaft (Baselbiet) is in 1833 ontstaan als een afsplitsing van het kanton Bazel, dat vanaf 1501 lid was van de Confederatie.

1501-1833

De stad Bazel was in 1501 de dominante politieke macht in het kanton. Het gebied daarbuiten was een Untertanengebiet dat door een landvoogd werd bestuurd.

De Franse inval in 1798 en de ontbinding van het prinsbisdom betekenden voor korte tijd het einde van de dominantie van de stad. De Helvetische Republiek (1798-1803) schafte alle kantons en hun privileges en Untertanengebiete af.

Door de Mediationsakte (1803) eindigde deze republiek en kreeg het kanton Bazel in de nieuwe Confederatie (1803-1813) zijn macht over Baselbiet weer terug.

Dit werd bevestigd in het Wiener Kongress (1814-1815). Bovendien werd het district Birseck aan Bazel toegevoegd. Dit district hoorde tot 1798 bij het prinsbisdom Bazel.

De klok was echter niet meer terug te draaien en het verzet tegen de dominantie en het ancien régime van Bazel groeide in de periode 1815-1830. Belastingen waren ook in dit geval de aanleiding voor het verzet tegen het bestuur van de stad en het kanton.

Dit leidde in 1831 tot een voorlopige regering van dorpen en gemeentes. Op 17 maart 1832 werd door 46 gemeenten het nieuwe kanton-Basel-Landschaft gesticht.

De stad intervenieerde met troepen, maar deze werden in augustus 1833 verslagen. Op 26 augustus 1833 stemde de Tagsatzung (de vertegenwoordiging van de kantons) in met de splitsing en het ontstaan van twee half-kantons Basel-Stadt en Basel-Landschaft met elk een zetel in de Ständerat in plaats van twee per kanton.

Diverse referenda en pogingen om tot een hereniging te komen hebben plaats gevonden. Tevergeefs, de laatste poging was in 2014.

Vlag

De heraldiek is de rode bisschopsstaf, maar dan in spiegelbeeld, naar rechts gedraaid.

(Bron: Die Geschichte der Schweiz, Basel, 2014).