Paul Troxler (1780-1866), r. 1840. Foto: Wikipedia

De grondlegger van de directe democratie

Ruim honderdvijftig jaar geleden, op 6 maart 1866, stierf Ignaz Paul Vital Troxler, een van de grondleggers van het moderne Zwitserland en de directe democratie. Hij is geboren in 1780 in Beromünster (kanton Luzern).

Hij verliet op zijn negentiende zijn post in de Napoleontische administratie van de Helvetische Republiek (1798-1803) om in Jena (Duitsland) medicijnen te studeren.  Hij  was daarna in Göttingen succesvol in de oogheelkunde.

Zijn republikeinse en liberale sentimenten waren echter niet gewenst in de tijd na 1815. Ook niet in Bazel, waar hij in 1832 tot rector van de universiteit was benoemd.

Volgens Troxler moet het (politieke) establishment  herkennen wat de burgers werkelijk wilden en wat hun bezighield. De politiek moet in een constante kritische dialoog met de burgers blijven en hun ook het laatste woord geven.

Genève, 25 september 2022, een facultatief nationaal referendum.

Zo formuleerde Ignaz Troxler de Zwitserse directe democratie en politieke stijl en hielp deze inhoudelijk vorm te geven. Zijn gedachtegoed heeft mede geleid tot de invoering van het facultatieve Referendum in de Grondwet van 1874 en het Volksinitiatief in 1891.