Replica of a Celtic village. Photo: www.heuneburg.de

De Kelten in de Alpenregio

Zwitserland en haar rivieren, verkeerswegen en bergpassen hebben altijd op het kruispunt gelegen van Europese handel, ideeën, cultuur en communicatie. Verschillende Keltische stammen bewoonden dit gebied lang voor de Romeinse invasie (ca. 15-13 v. Chr.).

Deze stammen werden geregeerd door aristocratieën en koningen die hun prestige ontleenden aan oorlogsvoering en een clientèle-systeem. De Romeinen noemden de nederzettingen op de top van heuvels oppida (oppidum).

De reconstructie van het oppidum Mont Vully aan de oever van het Meer van Morat (Vaud) is hiervan een voorbeeld.

De Kelten staan bekend om hun vakmanschap, wapentuig en handel. Het waren in ieder geval geen “barbaren”, zoals de Romeinen hen beschreven.

Le Mont-Vully, la Tène bij Neuchâtel (het Laténium in Hauterive is hieraan gewijd), Hallstatt in Oostenrijk, Bibracte bij Autun in Frankrijk en Heuneburg in Duitsland zijn enkele van de vele locaties van de rijke Keltische cultuur in het Alpengebied.

Het Keltisch Museum Heuneburg in Herbertingen-Hundersingen toont de originele vondsten die in de loop van jaren van opgravingen aan het licht zijn gekomen.

De tentoonstelling toont hun contacten met andere culturen, onder andere Griekse import, Barnsteen uit de Oostzee, Juwelen uit Slovenië of amforen uit Marseille.

De Heuneburg is een vroeg-Keltische vorstenresidentie en een van de oudste steden in het noordelijke Alpengebied. Het gebied rond de Heuneburg was een economisch en politiek centrum in de vroege ijzertijd (circa 620 – 480 v. Chr.).

(Nadere informatie: www.heuneburg.de/celtic-museum-heuneburg).