Salmon-Comeback Project. Photo/Foto: www.wwf.ch.

Zalm, habitat en de Rijn

Honderd jaar geleden was de Rijn de grootste zalmrivier van Europa. Jaarlijks zwommen miljoenen zalmen van de riviermonding in Nederland naar de kleinste zijrivieren in Duitsland, Frankrijk en Zwitserland.

In Zwitserland was ze aanwezig in alle grotere rivieren en wateren aan de noordkant van de Alpen, waaronder de Rijn, Aare, Limmat en Thur.

Eeuwenlang was het een belangrijke voedselbron voor mens en dier en een belangrijk onderdeel van een divers ecosysteem.

Sinds de jaren vijftig is de Atlantische zalm in de Rijn uitgestorven. Door vervuiling, overbevissing en barrières in de rivieren. Zalmen zwemmen tot 5.000 kilometer om hun eieren in Groenland te leggen, waar ze zelf ook zijn geboren.

Het eindstation zijn nu echter de waterkrachtcentrales bij Straatsburg in Frankrijk. In Nederland, Duitsland en Zwitserland maken vistrappen de lange reis al mogelijk.

De laatste Franse mijl moet nog worden overbrugd, ondanks decenniaoude internationale afspraken en verdragen.

Het WWF en andere organisaties organiseren het’ Salmon-Comeback’ project. Dit project gaat niet alleen over de zalm.

Het staat symbool voor de hele habitat langs en in de Rijn. Als het goed gaat met de zalm, gaat het goed met de rivier, andere wateren en alle dieren. (Bron en nadere informatie: www.lachscomeback.ch en www.wwf.ch).