Romaanse kunst in Bazel

In de Elzas, een kerngebied van de Hohenstaufen-keizers, ontstaan in de twaalfde  eeuw talrijke nieuwe kerkgebouwen waarin zonder uitzondering ribgewelven worden toegepast. De in de Salische tijd ontstane dubbele torenfaçade werd verder ontwikkeld onder invloed van de bisschopskerken in Bazel en Straatsburg. In Bazel vermengen zich Zuid-Duitse, Franse en Noord-Italiaanse architectuurtradities. De in de bisschopskerk van Bazel toegepaste galerijvorm was van grote invloed op de bouw van de kathedralen in Straatsburg en Freiburg. (R. Toman (Red), Romaanse kunst. Architectuur. Beeldhouwkunst. Schilderkunst (Keulen, 2004).

De Helvetische Confederatie

Omstreeks 1500 verschilden de feitelijk zelfstandige staten onderling sterk qua omvang, bestuursvorm en structuur. De steden in Zwitserland vormden een Helvetische Confederatie. In dit verbond betekende het toezicht van de vertegenwoordigende lichamen een rem op de toename van de belastingdruk tot ver boven de draagkracht. Burgers stonden dichter bij de economische realiteit dan vorsten, die daarvoor een dédain vertoonden. Het model van autonome rechten bleef tot het einde van de middeleeuwen bestaan in de meest progressieve regio’s, waaronder Zwitserland.(Bron: W. Blockmans, P. Hoppenbrouwers, Eeuwen des Onderscheids, Amsterdam 2012).

.