Le 31 décembre 1813. Foto/photo: www.societelitterairegeneve.ch

(English) Geneva’s Choice in 1815

Op 30 december 1813 maakte de Oostenrijkse generaal graaf Ferdinand Bubna von Littiz (1768-1825) een einde aan vijftien jaar Franse overheersing van Genève. De stad had de Franse revolutionaire troepen in 1798 nog enthousiast ontvangen.

Na de vijftien jaar Franse annexatie stond het Franstalige Genève op een belangrijk kruispunt in zijn tweeduizend jarig bestaan. Op 1 januari 1814 riepen de regenten van voor 1798 de onafhankelijke republiek Genève uit, maar er was geen weg terug.

Mede als gevolg van de voorkeur van de grootmachten op het Congres van Wenen (1814-1815) en ondanks het verzet van sommige katholieke kantons, trad Genève op 19 mei 1815 toe tot de Zwitserse Confederatie als het tweeëntwintigste kanton.

De overeenkomst werd in 1815 (Parijs) en 1816 (Turijn) door de grootmachten geratificeerd. Zwitserland kreeg zijn definitieve grenzen, neutraliteit en soevereiniteit.

Bovendien was Genève sinds de reformatie (1536) protestants, een erfgoed dat het ook met andere Zwitserse kantons deelde. Er was ook een gedeelde politieke en economische geschiedenis met andere Zwitserse gebieden, bijvoorbeeld ten tijde van het Bourgondische Koninkrijk in de Middeleeuwen (888-1032), eeuwen van gemeenschappelijke vijanden, bijvoorbeeld de Hertogen van Savoie en Bourgondië en al eeuwen gevestigde handelscontacten.

Genève is nooit Frans gebied geweest tot 1798 en was tot dit jaar altijd een onafhankelijk geweest, als graafschap en nadien als republiek. dit experiment mocht niet worden herhaald. Het was een goede keuze.

Genève ontsnapte aan twee wereldoorlogen, Franse centralisme en het kanton was ingebed in een federale, multiculturele, gedecentraliseerde en democratische welvaartsstaat.

Als deel van Frankrijk zou de stad een vergeten provinciestad zijn geweest, in de schaduw van Lyon. Als deel van het neutrale Zwitserland werd het een internationale hoofdstad met honderden internationale organisaties.