Reichenau-Tamins. Photo: TES.

Internationaal Rijn Verdrag

Als gevolg van de steeds intensievere bewoning van het Rijndal werd in de 19e eeuw een betere bescherming tegen hoogwater noodzakelijk.

De meest verwoestende overstromingsramp vond plaats in 1817. Andere grote overstromingen waren er in 1888, 1927, 1954 en 1987 en natuurlijk de Magadalena-vloed van 1342.

Bij het Internationaal Verdrag van 1892 tussen Oostenrijk en Zwitserland is het Internationaal Reglement van de Rijn (IRR, die Internationale Rheinregulierung) vastgesteld.

In 2017 vierde de IRR zijn 125ste verjaardag. Dit verdrag was het begin van een nauwere samenwerking tussen de twee landen.

In de Rhy-Schopf van het Werkhof Widnau is een tentoonstelling over het begin en de toekomst van de bescherming en het project Rhesi.

Rhesi staat voor Rijn – Recreatie en veiligheid (Rhein – Erholung Sicherheit) in het benedenrijndal.

De autoriteiten willen het verloop van de Rijn en zijn stuwdammen voorbereiden op de komende 300 jaar.

Met de voltooiing van de planningsfase van het project presenteert de tentoonstelling de huidige stand van zaken.

(Bron en verdere informatie: www.rhesi.ch).