Commemoration plaque in Basel. Photo: TES.

De Amerikaanse consul-generaal

John Godfrey Boker (1794-1860) was de eerste Amerikaanse consul-generaal in Zwitserland per oktober 1830 met als standplaats Bazel. De Zwitserse regering had in 1822 al honoraire consuls naar Washington en New York gestuurd.

De eerste Amerikaanse ambassadeur overhandigde zijn geloofsbrieven in 1853 (met zetel in Bern). John Boker vestigde zich in het gebouw dat bekend staat als Zum Goldenen Loewen in Bazel.

Een herdenkingsplaat herdenkt deze gebeurtenis. De oude Zwitserse Confederatie was al een relevante Europese speler lang voor het Congres van Wenen, maar de onafhankelijke kantons hadden hun eigen buitenlands beleid en vertegenwoordigingen. Britse, Nederlandse, pauselijke of Franse diplomaten waren lang voor 1815 in de kantons aanwezig.

De ambassade van Frankrijk was bijvoorbeeld in Solothurn. Het Amerikaanse consulaat in Bazel werd in 1963 gesloten vanwege bezuinigingsmaatregelen. Bazel bleef echter een stad van buitenlandse consulaten.

In 1920 waren er ongeveer 20. Dit aantal is in de loop der jaren toegenomen en in 1993 telde de stad 25 consulaten (Genève 63, Zürich 54, Lausanne 17, Bern 10 (het kleine aantal is te wijten aan de aanwezigheid van ambassades), Lugano 19, Chur en St. Gallen 2, Locarno en Bellinzona beide 1.

Deze aantallen zijn intussen afgenomen en blijven afnemen als gevolg van verbeterde communicatiemiddelen en de relatief kleine omvang van het land, maar het toont kosmopolitische karakter van het land.