Graubünden/ les Grisons.

Het kanton Graubünden

Het territorium van het huidige kanton Graubünden werd in de tijd voor en tijdens de Romeinse overheersing (15. V.Chr. – 410 n. Chr.) bewoond door de Raetiërs. De Reto-Romaanse taal en cultuur is voortgekomen uit deze geromaniseerde stammen.Raetiërs is een verzamelnaam voor vele stammen en afkomstig van Romeinse en Griekse auteurs.

Het kanton Graubünden is ontstaan uit het bondgenootschap van de drie bonden in de veertiende en vijftiende eeuw. Het gebied maakte toen formeel deel uit van het Heilige Roomse Rijk, maar handelde steeds onafhankelijker.

De taal in deze periode was in Graubünden hoofdzakelijk Reto-Romaans en door latere gebiedsuitbreidingen in het zuiden ook Italiaans. Gaandeweg werden de invloed van het Duits (Alemannisch) door Duitstalige immigranten uit het noorden en westen (de Walser) steeds groter.

In politiek opzicht was het gebied verdeeld in diverse soevereine staatjes, abdijen, kloosters, graafschappen en deels bezit van de graven van (Tirol) en later de Habsburgers.

De Landsgemeinde speelde een belangrijke rol in het steeds verder loskomen van de landsheer. Dit was in hoogste instantie de Duitse keizer en koning (meestal een Habsburger) met lokale heersers als zijn voogd. De bisschop van Chur was zo´n belangrijke voogd en tevens Rijksvorst.

In 1367 werd de Gotteshausbund opgericht. In 1395 volgde de Graue of Obere Bund en in 1426 de Zehngerichtebund.

Deze drie bonden gingen steeds nauwer samenwerken op het gebied van buitenlands-, justitieel- en economisch beleid. De bonden hadden onderling verdragen gesloten en in 1450 waren ze feitelijk een politieke eenheid.

Collectie: Rätisches Museum 

1524-1848

In 1524 besloten de drie bonden ook formeel staatkundig samen te gaan in de republiek Freistaat der drei Bünde.

Deze republiek had in deze tijd al nauwe contacten met de Eidgenossenschaft van dertien leden en de status van zugewandter Ort. Deze republiek bestond tot 1798.

In de eeuwen na 1524 waren de Reformatie, buitenlandse inmenging (onder andere gedurende de Bündner Wirren 1618-1639) en de staatkundige hervormingen van Napoleon (1798-1813) van beslissende invloed in de ontstaansgeschiedenis van het drietalige kanton Graubünden in 1803.

In 1803 wordt het nieuwe kanton lid van de Confederatie (1803-1813). Deze Confederatie was de opvolger van de Helvetische Republiek (1798-1803). Graubünden werd in 1815 lid van de nieuwe Confederatie.

Chur, RBB hoofdkantoor

De vlag

De naamgever is de Graue Bund van 1395, het vaandel van het kanton toont echter de heraldiek van de drie bonden.

(Bron: Historisches Lexikon der Schweiz, Kanton Graubünden, https://hls-dhs-dss.ch/de/articles/007391/2018-01-11).