Basel, Die Kartause, 1408. Foto/Photo: TES.

Het Karthuizerklooster van Bazel

Het klooster werd in 1407 officieel opgenomen in de kartuizerorde. In 1408 werd begonnen met de bouw van de kerk en andere kloostergebouwen. Het complex was een late achterblijver.

De grote eeuw van kloosterstichtingen in Bazel was de 13e eeuw. Het kloostercomplex is echter wel het beste bewaard gebleven.

Het Concilie van Bazel (1431-1449) betekende een (culturele) bloeiperiode voor het klooster. Talrijke deelnemers en andere bezoekers manifesteerden zich met schenkingen en voor de bouw en inrichting van het klooster.

Onder de schenkers waren kardinalen, aartsbisschoppen, abten, burgers en edellieden. Een van de schenkers was hertogin Isabella van Bourgondië, echtgenote van hertog Filips de Goede en moeder van Karel de Stoute.

In 1536, tijdens de reformatie, verbood de stad de verkiezing van een nieuwe prior. De laatste kartuizer stierf in 1564, de laatste monnik van Bazel. Aangezien de stad had afgezien van onvrijwillige verwijdering in 1536, kon de stad pas in 1564 over de kloostergebouwen beschikken.

Het huidige uiterlijk wordt gekenmerkt door de renovatiewerkzaamheden die in 1990 werden uitgevoerd. In ononderbroken continuïteit met het oude gemeenteweeshuis wordt het complex tegenwoordig beheerd als een sociaal-educatieve instelling.

(Bron: F. Ackermann, Th. Wollmann, Klöster in Basel, Basel, 2009).