Het referendum

Behalve het (politieke) establishment is er nog een speler: de burgers. De directe democratie door referenda hangt het establishment te allen tijde boven het hoofd. De Grondwet van Zwitserland kent voor het federale niveau 3 soorten referenda (ook kantons en Gemeentes kennen referenda). Zij geven inhoud en vorm aan de directe democratie. Een verplicht referendum … Lees verder » “Het referendum”

Het politieke systeem van Zwitserland

Het politieke systeem van Zwitserland wordt nog steeds beschouwd als een bijzonder geval onder de moderne democratieën. De oorsprong hiervan ligt in een veelvoud van talen, relatief onafhankelijke kantons, de sociale structuren en de historische ontwikkeling. Deze omstandigheden hebben geleid tot het ontstaan van een uniek politiek systeem dat gekenmerkt wordt door een vergaand federalisme, … Lees verder » “Het politieke systeem van Zwitserland”

Kort historisch overzicht van directe democratie

Het Zwitserse model van directe democratie functioneert vaak als voorbeeld van het betrekken van burgers bij het nemen van (fundamentele) besluiten door de wetgever. De historische ontwikkeling en het functioneren in de specifieke context van dit land zijn echter veelal onbekend. Ieder systeem heeft zijn voor- en nadelen, een ding staat echter vast, het democratische systeem … Lees verder » “Kort historisch overzicht van directe democratie”