Valais, Suonenlandschap. Foto: TES.

De Suonen van Wallis

De streek rond Visp, Raron (en het Bietschtal), de Lötschberg (in het bijzonder de dorpen Steg-Hohtenn en Niedergestein) en het Baltschiedertal in kanton Wallis is een droog gebied in de vallei van het stroomgebied van de Rhône.

Het droge en milde klimaat schept de voorwaarden voor wijnbouw, landbouw en veeteelt. De irrigatie vindt echter al eeuwenlang kunstmatig plaats door zogenaamde ‘Suonen’ (bisses in het Frans).

Suonen zijn houten of stenen irrigatiesystemen die het water vanaf de bron (gletsjers en beekjes) door de wijn- en landbouwgebieden leiden.

Het Suonenstelsel (Suonenlandschaft) was tot de komst van moderne irrigatiemethodes duizenden kilometers lang, vaak aangelegd op moeilijk toegankelijke plaatsen van waterbronnen, beekjes en aan de voet van gletsjers.

Het loonde de moeite. Water van de gletsjers is rijk aan mineralen en een soort natuurlijke kunstmest. Het heeft geleid tot vruchtbare land- en wijnbouwgronden en tot een grote diversiteit aan flora en daardoor ook fauna.

Tegenwoordig is de irrigatie overgenomen grotendeels overgenomen door moderne methodes, zoals waterkanonnen en anders sproeisystemen. Toch functioneren nog steeds ongeveer 2 000 kilometers aan traditionele Suonen die het land irrigeren.

Deze worden voor het grootste deel door het kanton als cultureel erfgoed onderhouden. Diverse Wandelroutes volgen het spoor van de Suonen door prachtige gebieden.

De Suonen hebben er tegenwoordig bovendien nog een functie bij: het opwekken van ‘witte’ energie voor huizen en zelfs kleine dorpen.

(Bron en verdere informatie: Die Suonen und Bisses des Wallis)