Kinderdorp Pestalozzi 75 jaar

De stichting Pestalozzi Kinderdorp (Stiftung Kinderdorf Pestalozzi) in Trogen (Kanton Appenzell Ausserhoden) werd in 1946 opgericht en is sinds 1982 ook in andere landen op vier continenten actief voor jaarlijks meer dan 150 000 kinderen en jongeren.

De achtergrond van het idee om een kinderdorp op te richten was het oorlogsleed van vluchtelingen en kinderen tijdens de Tweede Wereldoorlog. Het doel van het kinderdorp was om door de oorlog beschadigde kinderen en wezen uit Europa een onderdak en een nieuw leven te bieden.

De filosoof Walter Robert Corti (1910-1990), redacteur van het culturele tijdschrift Du, lanceerde in het augustusnummer van 1944 een oproep om een dorp te stichten waar 8.000 kinderen een thuis kregen in de geest van “wereldomspannende vriendschap”.

Achttien vrienden verenigden zich in een actiecomité met als doel dit plan te verwezenlijken. Het comité besloot kinderhuizen en een kinderdorp van 15 tot 30 wooneenheden te bouwen.

Op 3 maart 1946 besloot de gemeenteraad van Trogen unaniem om 4,5 hectare grond als bouwgrond af te staan aan de stichting kinderdorp Pestalozzi. De juridische oprichting was op 18 april 1946.

De bouwwerkzaamheden begonnen op 2 mei 1946. De eerste huizen werden aanvankelijk gebouwd door vrijwilligers uit heel Europa. Het dorp kwam in de jaren daarna stap voor stap tot stand voor bewoning door kinderen en hun volwassen begeleiders.

De kinderen werden ouder en tegen het einde van de jaren 1950 was er behoefte aan een school voor leerlingen van 13 tot 15 jaar. Dit schoolgebouw werd voltooid in 1960.

De gebedsruimte of het Andachtshaus (devotiehuis) werd in 1967 voltooid in de architectuur van de Zwitserse protestante kerkenbouw. Dit gebouw was een geschenk van de Britse koninklijke familie en stond open voor alle religies en geloofsgemeenschappen.

Tegenwoordig is het kinderdorp met zijn Appenzeller, constructieve, moderne en kerkelijke architectuur een samenhangende nederzetting en een monument van nationale betekenis.

De monumentale waarde van het Pestalozzi kinderdorp ligt echter niet alleen in zijn cultuurhistorische betekenis, maar ook de hervormingspedagogie en humanitaire hulp van Zwitserland na de Tweede Wereldoorlog.

Ter gelegenheid van het 75-jarig bestaan organiseert de Stichting Pestalozzi rondleidingen en een (interactieve) tentoonstelling in het dorp over verleden, heden en toekomst van het project met onder andere kindertekeningen, foto’s over de periode 1946-heden en (historische) documenten.

(Bron: U. Habegger, Das Kinderdorf Pestalozzi, GSK Bern, 2020; www.pestalozzi.ch).