The Danish flag. Photo/foto: wikipedia

Honderd jaar diplomatie

De officiële diplomatieke betrekkingen tussen Zwitserland en Denemarken bestaan sinds 1920. Daarvoor bestonden er echter al contacten van uiteenlopende aard tussen beide landen.

Hun historie toont  op het eerste gezicht echter weinig  aanknopingspunten. Denemarken  is een van de oudste Europese monarchieën, Shakespeare schreef er al over.

De Vikingen hebben voor zover bekend Zwitsers grondgebied nooit betreden. Denemarken heeft geen deel uitgemaakt van het Romeinse-, het Frankische-, Merovingische, Karolingische, Bourgondische- of het Heilige Roomse Rijk.

De Deense aristocratie heeft tot eind negentiende eeuw een dominerende politieke en economische rol gespeeld. Ook  regeert Denemarken (autonome) overzeese territoria, onder andere Groenland.

Denemarken is een eenheidsstaat en heeft de agressie van de Duitse buurman ondervonden (1864 en 1940-1945). Ook de geografische ligging en het landschap zijn zeer  verschillend. Bovendien is het land lid van de Europese Unie.

Wat de twee landen bindt is de eeuwenoude handelsgeest, een innovatieve mentaliteit en wetenschappelijke belangstelling, het respecteren van pacta sunt servanda, democratie en mensenrechten en de afkeer van megalomane projecten van de Europese Unie, zoals de euro en wijd open gegooide grenzen zonder adequate controles aan de buitengrenzen.

De Zwitser Alfred de Quervain (1879-1927) was bijvoorbeeld al in 1912 voor onderzoek naar gletsjers en het klimaat in Groenland.

De gegevens die hij tijdens de zeven weken durende expeditie verzamelde zijn nog steeds van belang voor de wetenschap en Zwitserland doet nog steeds gletsjeronderzoek in Groenland.

In 1887 vestigde Zwitserland een honorair consulaat in Kopenhagen. In 1921 werd dit omgezet in een Consulaat-Generaal, in 1945 in een gezantschap en tenlotte in 1957 in een ambassade.

In 1918 nam de Deense zaakgelastigde zijn post in Bern in en vanaf 1920 was hij geaccrediteerd als gevolmachtigd ambassadeur. Honderd jaar later onderhouden Zwitserland en Denemarken nog steeds uitstekende betrekkingen. Zelfs de nationale vlaggen lijken op elkaar.