Het Anne Frank Fonds

Het Anne Frank Fonds is in januari 1963 opgericht door Otto Frank (1889-1980). Hij was de enige van de acht onderduikers in het Achterhuis aan de Singel in Amsterdam die de Jodenvervolging tijdens de Tweede Wereldoorlog overleefde.

Otto Frank wees de stichting aan als zijn universele erfgenaam en rechtsopvolger. Met haar hoofdkantoor in Basel zet de stichting zich in voor de wereldwijde verspreiding en beheer van de rechten van het Dagboek van Anne Frank (1929-1945).

Het Anne Frank Fonds laat zich leiden door de laatste wil van Otto Frank. Hij steunde in het bijzonder werk op het gebied van vrede, jongeren en dialoog en pleitte voor de versterking van de mensenrechten en tegen elke vorm van discriminatie, racisme of antisemitisme.

Het Anne Frank Fonds gebruikt de opbrengsten van het boek voor educatie en wetenschappelijk onderzoek en steunt ook bepaalde projecten financieel.

 

Stad: Bazel
Website: https://www.annefrank.ch