Kanton Genève

Het gebied van het huidige kanton en de stad Genève was bewoond rond 10 000 v. Chr. In de negende eeuw v. Chr. steeg het waterpeil van het meer van Genève 5 meter en verlieten de bewoners het gebied. In de tweede eeuw v. Chr. waren de oevers van het meer en de heuvel van de huidige stad bewoond door de Keltische stam van Allobrogen.

De Romeinse periode

In 121 v. Chr. veroverden de Romeinen dit gebied en integreerden het in Gallia transalpina, het latere Gallia Narbonensis (vanaf keizer Augustus vanaf 20. v. Chr.).

In de pax romana breidde de vicus  Genava (de Romeinse naam) steeds verder uit. De Franse naam lac Léman voor het meer van Genève is afgeleid van het Latijnse Lemanus.

Het gebied was toen al een belangrijke handelsroute, die Italië, het oosten van Frankrijk en het noorden van Europa verbond.

Het meer van Genève, de Rhône en andere handelswegen leidden naar Aventicum (Avenches), Augusta Raurica (Augst), Nviodunum (Nyon) en Lousanne (Lausanne).

Christendom

Het Christendom vestigde zich in de derde eeuw. De eerste bisschop is bekend in de vierde eeuw. De eerste naam stamt uit het jaar 400 (Bisschop Isaac). Uit deze periode stammen ook de fundamenten van de eerste kathedraal (zie ook de archeologische site: www.site-archeologique.ch).

Eerste Bourgondische koninkrijk

In de vijfde eeuw was Genève al een belangrijke bisschopsstad. In deze periode maakte de stad deel uit van het eerste Bourgondische koninkrijk (443-534). Zijn territorium strekte zich uit van Avignon in het zuiden tot Langres in het noorden, de Rijn in het oosten en de Loire in het westen.

Genève viel onder het gebied dat Sapaudia (waar Savoie van is afgeleid) werd genoemd, ruwweg de haute-Savoie, de kantons Genève, Jura, Neuchâtel en noordelijke delen van Vaud en Bern.

In 534 veroverden de Franken dit gebied. In 563 vond een grote Tsunami plaats die ook Genève overspoelde. Dit was het gevolg van 250 miljoen kubieke meter rots die van de berg Grammont (2 172 meter) naar beneden kwam. De berg ligt in de Chablais in het oosten van het meer van Genève. (de catastrofe van de Tauredunum).

Merovingers, Karolingers, Heilige Roomse Rijk

De koninkrijken van de Merovingers (534-751) en de Karolingers heersten tot 888. Vanaf 888 tot 1032 maakten de stad Genève en het bisdom Genève deel uit van het Tweede Bourgondische koninkrijk (888-1032). Vanaf 1032 hoorde het gebied bij het Heilige Roomse Rijk. Genève werd in deze periode een graafschap.

De graaf erkende in 1124 de wereldlijke macht van de bisschop over de stad (Verdrag va Seyssel). In 1162 verleende  keizer Barbarossa (1122-1190) de Reichsunmittelbarkeit of de status van vrije Rijksstad.

Savoie

De graven van Savoie veroverden in 1250 het kasteel en de stad. De graven van Genève bleven zich echter verzetten.

1477-1798

In 1477 wordt de Hertog van Savoie uit Genève verdreven met steun van Bern en Fribourg. De stad sluit een alliantie met deze kantons. Dit verbond duurde tot de Franse inval in 1798.

Genève nam in de Reformatie het andere geloof aan en in 1533 verdwijnt de bisschop uit de stad en bestaat het bisdom niet meer. In 1536 verschijnt Calvijn (Jehan Cauvin, 1509-1564) en wordt Genève de internationale hoofdstad van het Calvinisme met een calvinistische academie.

Tot  de Franse annexatie in 1798 waren er vele militaire conflicten en (verbroken) vredesverdragen met Savoie. Het was een internationaal gecompliceerde complicatie waarbij de Franse koning, de Spaanse Habsburgers en de Confederatie van dertien kantons bij betrokken waren.

Franse periode

Tot de Franse annexatie op 26 april 1798 kende Genève een periode zonder gewapende (religieuze) conflicten.

Dit is opmerkelijk in het Europa van de zeventiende en achttiende eeuw. De Eidgenossenschaft kende nog een kort religieus conflicten 1656 en 1712 (oorlogen van Villmergen).

Van 26 april 1798 tot 31 december 1813 was Genève onderdeel van het Franse departement Léman. In 1815 werd het kanton lid van de Confederatie en volgt het haar historie.

In de jaren 1814-1816 volgde een periode van onderhandelingen tussen het kanton Genève, het koninkrijk  Piëmont-Sardinië en Frankrijk over aansluiting met grondgebied van de Confederatie.

Tussen kanton Genève en kanton Vaud lag Frans gebied. Een verbindingszone werd gecreëerd en ongeveer twintig Franse dorpen werden aan het kanton Genève toegevoegd.

1815-1860

Hoewel het Franstalige Genève in het uiterste westen van Zwitserland ligt en omgeven is door Frans gebied, heeft het nooit deel uitgemaakt van Frankrijk, afgezien van de periode 1798-1813. De burgers en het congres van Wenen kozen in 1815 voor aansluiting bij de Confederatie.

Ten tijde van de ontbinding van het koninkrijk  Piëmont-Sardinië (1720-1860) wilde de Confederatie  de Franse regio’s Chablais en Faucigny inlijven. Door het Verdrag van Turijn (24 maart 1860) en een referendum (21 en 22 april 1860) kwam dit gebied in 1860 bij Frankrijk.

De Vlag

De elementen van de vlag van het kanton Genève zijn een gekroonde zwarte halve adelaar op een gele achtergrond en een gele sleutel op een rode achtergrond.

De adelaar symboliseert de keizerlijke macht van de bisschop en verwijst naar de adelaar in het wapen van het Heilige Roomse Rijk. De sleutel is een attribuut van de apostel Sint-Pieter, patroonheilige van de kerk van Genève en van de kathedraal van de stad.

De revolutie van Genève in december 1792 leidde tot de invoering van drie kleuren: rood en geel, gescheiden door een zwarte streep. Het nieuwe kanton Genève bevestigde in 1815 de huidige vlag.

Bron: G. Andrey, La Suisse Romande. Une histoire à nulle autre pareille, Pontarlier,2012; M. Caesar, Histoire de Genève. Tome I, Neuchâtel 2014); C. Barbier, P.-F. Schwarz, Atlas historique du pays de Genève, La Salévienne, 2014).