Gempen en haar natuur

Op de hoogvlakte van Gempen en Hochwald (kanton Solothurn) is de natuur afwisselend en de Jura op zijn best. Alleen de beekjes en vennetjes ontbreken, die elders in de Jura zo rijkelijk aanwezig zijn.

Gempen. Foto: TES

De streek is vooral bekend vanwege haar fruitbomen, loof-en naaldwoud en vele weides, rotspartijen en uitzicht op de Alpen.

De historie van Gempen is even afwisselend als haar natuur. De Keltische stam van Rauraken bewoonde dit gebied en ook zij trok naar Bibracte om in 58 v. Chr. door Caeser vernietigend verslagen te worden. In de Romeinse tijd was er een weg naar het nabijgelegen Augusta Raurica aan de Rijn. Gempen is afgeleid van de Latijnse naam campanus (veld of vlakte).

De Alemannen vielen rond 270 v. Chr. het gebied binnen en na het vertrek van de Romeinen (410 n. Chr.) was het Alemannisch gebied. Daarna volgden de Franken (Merovingers en Karolingers), het Heilige Roomse Rijk, de bisschop van Bazel en de stad Bazel.

Solothurn verwierf het dorp en de streek na de Schwabenkrieg van 1499. Gempen wisselde in 1526 van geloof om na de Kappelerkrieg van 1531 weer tot het katholicisme van het kanton Solothurn terug te keren.

Dornach regeerde met een voogd over het dorp. Deze voogd zetelde in het kasteel Dorneck. De Franse inval van 1798 betekende het einde van het kasteel en de voogdij van Dornach. De ruïnes van het eens machtige kasteel zijn prominent aanwezig.

Het laatste wapenfeit van Gempen was de Sonderbundskrieg van 1847. Vijf mannen vochten aan de zijde van Solothurn tegen de protestante Confederale kantons. Allen overleefden deze korte oorlog. In de Tweede Wereldoorlog was de vlakte van groot strategisch belang. De divisie Gempen was er gelegerd, maat tot vijandelijkheden kwam het niet.

Het dorp is tegenwoordig een welvarende gemeente met Sonnhalde als belangrijkste blikvanger. Sonnhalde is een instelling voor kinderen, jeugdigen en volwassenen met een verstandelijke beperking.

Bron en verdere informatie: Gemeinde Gempen Solothurn CH.

Der Gempenturm