Les Clées, Photo/Foto: TES.

Les Clées en de tolpassage

De stichtingsdatum van Les Clées (kanton Vaud) is onbekend. De plaats wordt in ieder geval al in 814 genoemd. Van de brug wordt melding gemaakt in 1050.

De eerste vesting werd gebouwd en vervolgens verwoest vóór 1137, het jaar waarin paus Innocentius II (paus van 1122-1143) de herbouw van de kennelijk verwoeste burcht een tijdlang verbood, om onrechtmatige tolheffing tegen kooplieden en pelgrims te sanctioneren.

De toe-eigening van de winsten van deze verbindingsweg tussen Italiaans Lombardije en de jaarmarkten van Champagne verrijkte de graven van Bourgondië vanaf de elfde eeuw en vervolgens de heren van Savoie vanaf het midden van de 13e eeuw tot aan de Bourgondische oorlogen (1474-1477).

Het belang van deze tolpassage blijkt uit het rekeningenboek: Vlaamse wollen stoffen en andere textiel, verfstoffen, granen, suiker, papier, paarden, valken, specerijen en andere luxeartikelen komen in de boeken voor.

De tol van Les Clées, samen met Villeneuve (kanton Vaud), verzekerde de Hertog van Savoie van de grootste fiscale opbrengsten in Vaud.

Voor Les Clées en het kasteel betekenden de Bourgondische oorlogen tussen de Zwitserse kantons en de hertog van Bourgondië Karel de Stoute (1433-1477) het einde van de gouden tijd.

De Zwitsers brandden het kasteel af in 1475. In 1536 annexeerde Bern het land van Vaud en niets zou meer hetzelfde zijn voor het eens zo welvarende stadje, dat tegenwoordig slechts 90 inwoners telt.

(Bron: www.lesclees.ch)