Basel, St. Leonardskirche. Foto/Photo: TES.

St. Leonhardskirche in Bazel

In het centrum van Bazel toornt de van oorsprong Romaanse kerk St. Leonhard hoog boven de Barfüsserplatz uit.

De eerste bouw van de parochiekerk dateert van rond 1080. Daarnaast boden nabijgelegen gebouwen vanaf de twaalfde eeuw onderdak aan Augustijner monniken, zodat sprake was van een abdij (Stift).

In de daaropvolgende eeuwen zouden haar kerkklokken en die van de nabijgelegen parochiekerken St. Peter en St. Martin en natuurlijk de kathedraal (Münster) de stad vanaf het ochtendgloren tot  de avond het levensritme van de inwoners bepalen.

Van de oorspronkelijke Romaanse bouw is tegenwoordig alleen de crypte bewaard gebleven. De aardbeving van 18 oktober 1356 heeft de Romaanse kerk met de grond gelijk gemaakt (behalve de crypte) en de herbouw vond plaats in de Gotische stijl van dat moment.

Kort voor de reformatie vond in de jaren 1481-1521 de laatste grote renovatie plaats in de hoog gotische stijl. Al in 1525 vonden in de kerk protestante diensten plaats en werd de abdij aan de stad overgedragen, vier jaar voordat alle kloosters en abdijen door de protestante stad werden overgenomen.

Deze vroege overdracht is de reden, dat de kerk de beeldenstorm van 1529 bespaard is gebleven. De (heiligen) beelden en altaren waren al verwijderd en deels opgeslagen, waaronder een altaar van  Konrad Witz (1400-1446).

Opmerkelijk zijn ook de vensters uit het begin van de zestiende eeuw, die niet alleen de reformatie, maar ook de tand des tijds hebben doorstaan. De kerk is tegenwoordig in gebruik als de Franse gereformeerde kerk van Bazel (Église française réformée de Bâle).

(Bron: P. Habicht, Chr. Ph. Matt, St. Leonhard. Ein Rundgang durch Kirche und Geschichte, Bazel 2008).