500 Jahre Reformation.

Het Wederdoperpad in Zwitserland

De Wederdopers vinden hun oorsprong in de reformatie in Zwitserland in de zestiende eeuw met name in Zürich en het Berner Oberland. Zij erkenden en praktiseerden slechts het doopsel van volwassen, pleitten voor een strikte scheiding van kerk en staat en deden afstand van iedere vorm van geweld.

De Wederdopers werden streng vervolgd vanwege hun geloof en vele weken uit, naar andere Europese landen, vooral Duitsland en Nederland, of naar Amerika. Anderen vluchtten naar de hoogten van de Jura, dat toen behoorde tot het bisdom Bazel. Daar voorzagen ze met name in het levensonderhoud door landbouw.

De wederdopers worden tegenwoordig Mennonieten genoemd. Het pad van de Wederdopers volgt de route, die ze namen toen ze hun toevlucht zochten in de Jura.

De wandeling leidt naar geheime ontmoetingsplaatsen, inscripties en het archief met documenten, boeken en objecten.

(Bron en verdere informatie: www.reformation-sh.ch/taeuferweg).