Het museum is gewijd aan de wereldwijde vervlechtingen en onderlinge economische afhankelijkheid. Deze vervlechting wordt vooral duidelijk aan de hand van de geschiedenis van belangrijke handelsgoederen en hun transportroutes. Producten zoals koffie, cacao, olie, opium, suiker, zijde, horloges en diamanten hebben landen, culturen en samenlevingen gevormd. In de negentiende eeuw wilden de grote internationale tentoonstellingen in Londen, Parijs, Wenen en Chicago de wereld vormgeven volgens westerse normen. Deze stereotypen leiden een eigen leven die reiken tot op de dag van vandaag. Deze tentoonstelling is een poging dit eurocentrisme en het Amerikanisme van de negentiende eeuw aan de hand van de kunst weer te geven.