Bern. Bundeshaus. Photo/Foto: TES.

De tentoonstelling onderzoekt de vraag wat Zwitserland maakt tot wat het nu is. Wat bindt een gemeenschap? In eerste instantie zou men kunnen veronderstellen dat het te maken heeft met het hebben van dezelfde taal, externe vijanden of economische belangen. Maar daar gaat meestal iets aan vooraf: gemeenschappelijke ideeën die van generatie op generatie worden doorgegeven en die de ontwikkeling van de gemeenschap vormgeven. Deze ideeën geven het collectief een eigen karakter en vormen uiteindelijk het fundament van een nationale identiteit. De tentoonstelling presenteert geselecteerde werken van vier auteurs die met hun ideeën hebben bijgedragen aan het creëren van het beeld van het hedendaagse Zwitserland: Henri Dunant (1828-1910), Jean-Jacques Rousseau (1712-1778), Jean Calvin en Petermann Etterlin (1430-1509). De tekstuele verwijzingen worden aangevuld met het Gotthard-reliëf, de Dufour-kaart en talrijke gegevensrecords met betrekking tot Zwitserland.