Die Versuchung des hl. Antonius, Pieter Bruegel der Ältere, 1556. Photo/Foto: Kunstmuseum Basel Martin P. Bühler

De collectie van het museum bevat ongeveer 70 gravures en etsen van Pieter Bruegel de Oudere (ca. 1526/30-1569). Deze zijn in de afgelopen jaren gerestaureerd en zijn nu samen met bruiklenen uit de grafische collectie van de ETH Zürich te zien.

Zijn werken hebben een hoge herkenningswaarde. Zijn oeuvre is zeer divers: landschappen, allegorische en religieuze voorstellingen en apocalyptische taferelen bevolkt met demonen, waardoor hij al tijdens zijn leven de bijnaam van een tweede Hieronymus Bosch kreeg.

Er zit bijna altijd een diepere waarheid achter zijn afbeeldingen. Met levenservaring en humor richt Bruegel zijn pijlen op menselijke zwakheden en grieven.