Vanaf de prehistorie tot in de jaren zeventig van de vorige eeuw werden voorwerpen voor het huishouden of in het huis lang bewaard en gerepareerd. Ze gingen vaak vele generaties mee. Het gebruik van natuurlijke grondstoffen, het gebrek aan (financiële) middelen en menselijke creativiteit en oude ambachten maakten dit mogelijk.  Met de komst van de consumptiemaatschappij, plastic en zijn afgeleide producten en technische apparaten (onder andere computers, mobiele telefoons) is sprake van wegwerpartikelen.

Deze tentoonstelling (Jeter versus conserver) belicht de oude ambachten en het behoud van voorwerpen door reparatie en zorg voor het materiaal en geeft van voorbeelden van reparatietechnieken en gerestaureerde objecten. Het is vooral een zinvolle tentoonstelling voor de jeugd, die demonstreert voor het klimaat, maar veelal geen zorg heeft voor materiaal, weinig (kleding) repareert en het duurzaam gebruik van natuurlijke grondstoffen, zoals hout, wol en katoen, veronachtzaamt.