Waarom Zwitserland ?

De derde editie van het Engelstalige boek (Why Switzerland) is de herziene en geactualiseerde klassieker over het unieke politieke, constitutionele en economische systeem van Zwitserland.

Deze nieuwe editie gaat in op de dubbele uitdaging van de globalisering en de Zwitserse betrekkingen met de EU, en op de vraag of Zwitserland wel een levensvatbaar, alternatief ontwikkelingsmodel biedt.

Zwitserland is een bijzondere en fascinerende plek. Zijn unieke instellingen en kiesstelsel(s), zijn directe democratie, de meerhoofdige uitvoerende macht, de goed functionerende overheidsdiensten, het Militie-systeem, de afwezigheid van stakingen, de zeer lage werkloosheid en staatsschuld, de kantonale en gemeentelijke autonomie, haar rijkdom, haar (economische) historie, de vier landstalen en de prachtige natuur maken het op zichzelf al interessant.

Er is ook een bijzonderheid. Zwitserland is een eiland omringd door de Europese Unie, en een grote meerderheid van de burgers wil geen lid zijn.

Het boek probeert drie samenhangende vragen te beantwoorden: waarom heeft zo’n uitzondering op de Europese normen standgehouden? Wat merken buitenstaanders op aan eigenaardigheden en kunnen zij er wat van leren of juist het omgekeerde? En ten slotte, kan zo’n buitengewone samenleving blijven bestaan wanneer veel van de omstandigheden waarin ze tot stand kwam, verdwenen zijn?

Jonathan Steinberg, Why Switzerland, derde editie, Cambridge 2015