Basel, Petersgasse. Foto/Photo: TES.

De Petersgasse in Bazel

De twee heuvels van Bazel liggen op nog geen driehonderd meter van elkaar. De heuvel van de Münster is al vanaf de Keltische tijd bewoond en bebouwd geweest. De murus gallus vlakbij de kathedraal of Münster herinnert er nog aan.

De bisschop betrok deze locatie in de vijfde eeuw, toen hij vertrok uit de Romeinse stad Augusta Raurica, het huidige Kaiseraugst, acht kilometer stroomopwaarts van de Rijn. De heuvel was een veilig toevluchtsoord in verband met de invallen van de Alemannen.

De bouw van de kathedraal, het paleis van de bisschop en de monumentale woonhuizen van de kapittelheren bepalen nog steeds het aanbeeld van de Münsterplatz. De welgestelde burgerij en aristocratie bewoonden vanaf de twaalfde eeuw eveneens de directe omgeving van de Münster.

Rijke kooplieden uit de achttiende en industriëlen uit de negentiende eeuw bouwden er hun stadspaleizen. De Martinskirche, gebouwd in de elfde eeuw, was de belangrijkste parochiekerk. De Morgestraich van de Fasnacht vindt hier stipt op maandagmorgen om 04.00 plaats.

De Münster staat niet alleen tegenover de Roche-torens uit de twintigste eeuw. Wie de Münster afdaalt en het marktplein oversteekt, gaat heuvelopwaarts naar het Bazel van de handwerklieden en gildes, die vanaf de twaalfde eeuw steeds machtiger werden.

Schilderachtige middeleeuwse straten en steegjes en vele huizen uit deze periode bepalen het beeld van deze wijk. De St. Peterskirche en de St. Leonardskirche, twee voormalige abdijen uit de elfde eeuw, zijn de twee gezichtsbepalende kerken.

Beide abdijen zijn rond 1529 ten tijde van de Reformatie opgeheven. De St. Leonardskirche is sinds 1572 (het jaar van de Bartholomeusnacht in Parijs) de Franse Evangelisch-gereformeerde kerk van Bazel (L’Église française reformée de Bâle).

Erasmus (1466-1536) heeft ook in dit deel van Bazel gewoond (en ook vlakbij de kathedraal op de andere heuvel). Hij woonde in het huis Zur Alten Treu van 1522-1529 als gast van de uitgever-drukker Johannes Froben (1460-1527).  Dit was de periode van de Reformatie en de opheffing van de nabijgelegen abdijen.

De St. Peterskirche is nog steeds het middelpunt van de middeleeuwse wijk en haar vele steegjes, straten, huizen en interessante gebouwen, zoals de Rosshof (paardenhof), en woonhuizen van notabelen.