De Republieken Nederland en Zwitserland vergeleken

Nederland en Zwitserland behoren zijn relatief succesvolle samenlevingen. De basis voor hun welvaart en democratische bestel werd gelegd in de vroegmoderne periode, tussen pakweg 1500 en 1800, toen de twee landen als federale republieken een soort anomalie in Europa waren.

Het boek beoogt aan de hand van een vergelijking van de twee landen de voor- en nadelen en de ontwikkeling van het republikeinse alternatief in deze periode in kaart te brengen.

De twee landen hebben op het eerste gezicht veel met elkaar gemeen, maar ontwikkelden hun eigen weg voor de uitdagingen waarmee zij werden geconfronteerd.

Het boek bevat diepgaande besprekingen van regelingen inzake burgerschap,  religieuze pluriformiteit, republikeinse regeringsvormen, soevereiniteit, kunst in de republiek, economie, oorlog en vrede en andere onderwerpen.

A. Holenstein, Th. Maissen, M. Prak (eds.).The Republican Alternativ. The Netherlands and Switzerland Compared, Amsterdam, 2008.