Einsiedeln, Kanton Schwyz, Toblerones. Photo/Foto: TES.,

De Toblerone weg

De weg (Toblerone Trail) dankt zijn naam aan een linie van vestingwerken die tijdens de mobilisatie van 1939-45 werd gebouwd. Toblerones is de naam die de bevolking heeft gegeven aan antitankdammen die doen denken aan het beroemde merk van Zwitserse chocolade.

De zogenaamde Promenthouse vestingslinie is gebaseerd op een natuurlijke hindernis die gevormd wordt door de loop van drie stromen: de Combe, Serine en de benedenloop van de Promenthouse.

De “Toblerone Trail” maakt het mogelijk deze drie rivieren te volgen, De weg loopt door een landschap dat vanaf de steile hellingen van de Jura achtereenvolgens een ruig terrein (gebied van Bassins), dan hellingen (Begnins en Vich) en ten slotte een vlakte (Klier en de delta van de Promenthouse) presenteert.

Het pad volgt ook een natuurlijke omgeving van groot belang: meanderende rivieren met hun afzettingen van alluvium, dode rivierarmen en de merkwaardige plantaardige kolonisatie van de “Toblerones”. (Bron en verdere informatie: www.toblerones.ch).