The division of Switzerland in Roman provinces, second century. Fondation Gianadda, Martigny. Photo: TES.

De talen van Zwitserland

Kelten, Romeinen, Alemannen: de namen zijn bekend in Zwitserland. De tentoonstelling ‘Archeologie in Zwitserland’ geeft een beeld van hun archeologische overblijfselen, prestaties en sociale systemen.

De tentoongestelde voorwerpen tonen de komst van de eerste onbekende bewoners tot de komst van de Keltische stammen rond 1000 voor Christus.

Deze stammen vormden geen politieke eenheid, maar spraken dezelfde taal en deelden dezelfde (religieuze) cultuur. De Romeinen brachten eenheid in taal, recht, cultuur, politiek systeem en economie, een proces dat tegenwoordig romanisering wordt genoemd.

Deze eenheid was echter nogal fragiel en stortte na het vertrek van de Romeinen in de vijfde eeuw in. Frankische heersers verenigden het gebied weer en introduceerden het christendom, de abdijen, het bisdom en een centraal bestuurlijk systeem. Karel de Grote was hun meest effectieve heerser. Daarna versnipperde het land weer in diverse politieke eenheden.

Eén ontwikkeling kon echter niet worden teruggedraaid: de taalkundige verscheidenheid van Zwitserland, het resultaat van het Reto-Romaanse en Romeinse erfgoedin het oosten van Zwitserland, het Franstalige koninkrijk Bourgondië in het westen, de Frankische overheersing, de komst van de Duitstalige Alemannen in het midden, noorden en oosten van het land, de migratie van de Duitstalige Walser in geromaniseerde gebieden in de dertiende en veertiende eeuw en de Italiaanse talen in het zuiden van het land.

(Meer informatie: (www.nationalmuseum.ch).