Vereniging Regio Basiliensis

De vereniging is de Zwitserse partner voor de samenwerking in het gebied van de Bovenrijn en het competentiecentrum bij uitstek voor de bevordering van de grensoverschrijdende samenwerking ten dienste van politiek, overheid, economie, wetenschappen, organisaties en bevolking.

Haar doel is van Zwitserse zijde impulsen te geven om het gebied van de Bovenrijn tot een samenhangende Europese grensregio te ontwikkelen en actief bij te dragen tot de verwezenlijking van deze doelstelling.

Sinds haar oprichting in 1963 heeft de Regio Basiliensis een belangrijke rol gespeeld bij de vormgeving van de regionale samenwerking in het gebied van de Bovenrijn in Frankrijk, Duitsland en Zwitserland en heeft zij in belangrijke mate bijgedragen aan projecten en samenwerking in de regio.

Door haar actieve deelname als lid van de Association of European Border Regions (AEBR) en andere Europese regionale organisaties is de Regio Basiliensis ook op Europees niveau betrokken bij initiatieven ter versterking van de regio’s van Europa en ter bevordering van grensoverschrijdende samenwerking

 

Stad: Bazel
Website: https://www.regbas.ch