Les Rencontres Orient-Occident

Les Rencontres Orient-Occident (ontmoetingen tussen de Oriënt en het Westen) is een organisatie die een platform biedt voor dialoog en debat tussen denkers en kunstenaars uit het Midden-Oosten en het westelijke Middellandse-Zeebekken op de het gebied van filosofie, kunst, geschiedenis, politiek, recht, economie, ecologie, de drie grote monotheïstische religies en andere maatschappelijke vraagstukken. Deze dialogen en debatten hebben tot doel vertrouwen op te bouwen, elkaar beter te begrijpen, de horizon te verbreden en concepten te ontwikkelen om naast en met elkaar te leven. (Bron: www.roo-mercier.com).

Stad: Sierre
Website: http://www.roo-mercier.com