Associatie voor kastelen van Vaud

De Association des châteaux vaudois vertegenwoordigt monumenten die openstaan voor het publiek en zich in de verschillende regio’s van het kanton bevinden. Ze getuigen van een rijke gemeenschappelijke geschiedenis, meestal verbonden met die van het Huis van Savoie.

Vaud heeft een rijk en gevarieerd historisch architecturaal erfgoed. Onder de monumenten zijn bijna tweehonderd kastelen, torens, versterkte huizen en statige huizen. Ze werden vaak gebouwd in de Middeleeuwen en vervolgens getransformeerd, gemoderniseerd, aangepast aan het comfort van de volgende eeuwen of verlaten en achtergelaten in een staat van ruïne en soms niet gespaard gebleven door oorlogen.

Stad:
Website: https://www.chateauxvaud.ch