Forum Helveticum

Het Forum Helveticum bevordert het samenleven in de maatschappij, de politiek, het bedrijfsleven en de cultuur. Zij zet zich in het bijzonder in voor het begrip tussen de taalgemeenschappen in Zwitserland en voor de nationale samenhang. Op dit gebied neemt zij taken op zich op het gebied van informatie, advies, sensibilisering en netwerkvorming. De vereniging streeft haar doel na in samenwerking met andere organisaties en instellingen met soortgelijke doelstellingen.

Stad: Lenzburg
Website: https://www.forum-helveticum.ch