spotlight

Brugg, der schwarze Turm, 12. Jahrhundert. Foto/Photo: TES

Twee wereldrijken in Brugg en Windisch

Twee wereldrijken hebben hun stempel gedrukt op de regio Brugg-Windisch (Kanton Aargau). Het Romeinse legionairspark Vindonissa (Windisch) en de stad Brugg in het Habsburgse Rijk waren belangrijke militaire en bestuurlijke plaatsen.

Romeinse Rijk

Het legerkamp voor een Romeins legioen (ongeveer 5 000 manschappen en officieren) is rond 15 n. Chr gebouwd ter bewaking van de grens (Limes) met de Germanen. Veel restanten van gebouwen herinneren aan het eeuwenlange verblijf van de Romeinen. Bovendien zijn diverse complexen geheel of gedeeltelijk als replica’s herbouwd of gerenoveerd.

In het legionairspark zijn onder andere de Contuberna (de verblijven van soldaten) en de villa’s van hogere officieren en de commandant herbouwd. De muren, torens en toegangspoorten (de porta principalus (westpoort), de porta praetoria (zuidpoort) en de porta decumana (noordpoort), het balneum (badhuis), het valetudinarium (lazaret) en het aquaduct zijn onder andere te bezichtigen.

Het oudste amfitheater van Zwitserland (11 000 toeschouwers) ligt buiten het kamp. Bovendien introduceerden de Romeinen de wijnbouw. In vier dorpen  (Oberflachs, Schinznach-Dorf, Remigen und Villigen) vindt tegenwoordig wijnbouw volgens de Romeinse methode plaats.

Het Vindonissamuseum vertelt de Romeinse aanwezigheid aan de hand van tal van archeologische vondsten en uitgebreide documentatie.

Habsburg

De Habsburgers bouwden hun burcht Havichsburg, het latere Habsburg, op een paar kilometer van Brugg. Nadat dit kasteel in de dertiende eeuw zijn strategische betekenis had verloren, nam het belang van Brugg toe. De Habsburgers zijn de eerste bouwheren van deze stad.

Op het terrein van het voormalige legionairskamp, stichtte koningin Elisabeth (1285-1353), de weduwe van de in 1308 vermoorde Koning Albert I (1255-1308), bovendien twee kloosters en bouwde de kloosterkerk Königsfelden ter nagedachtenis aan haar echtgenoot. Albert I is in de Dom van Speyer begraven, maar tot 1528 zijn Habsburgse afstammelingen  begraven en herdacht in de kloosterkerk door de Franciscaner monniken en de nonnen van de orde van Clarissen.

De prachtige gotische glasvensters stammen uit de jaren 1330-1350. Daarnaast was de kerk een gedenkplaats voor de gesneuvelde ridders bij de slag van Sempach in 1386.

De beer van Bern en het wapen van Oostenrijk-Habsburg, 1669. Bestuurders uit Bern lieten zich ook in de kloosterkerk Königsfelden begraven, zo groot was het prestige van Habsburg.

Het klooster is in 1528 opgeheven en het klooster van de Franciscanen is daarna afgebroken. De overige gebouwen zijn tegenwoordig ingericht als (psychiatrisch) hospitaal en archief. De kloosterkerk wordt tot 2025 gerenoveerd en is dan weer toegankelijk voor het publiek.

Brugg