Roche, Basel. Foto/Photo: TES.

Roche 125 jaar

De twee torens van Roche evenaren niet alleen de twee kerktorens van de Münster in Bazel. Evenals de twee kerktorens zijn ook de Roche-torens niet van gelijke hoogte. Alleen staan de torens van de Münster er al wat langer.

Dit doet echter niet af aan de prominente aanwezigheid van de farmaceutische multinational. Roche is 125 geleden, in 1896, opgericht en is uitgegroeid tot het grootste farmaceutische bedrijf ter wereld.

De website van het bedrijf en (internationale) media geven uitgebreide informatie in verband met dit lustrum, de hoogte- en dieptepunten, de successen en de mislukkingen.

Roche en Bazel hebben een innige relatie, al geldt bij multinationals ‘never say never’. Feit is dat het bedrijf de stad altijd ruimhartig heeft gesteund. Het Tinguely museum en tal van andere vormen van financiële steun en projecten in de stad getuigen hiervan. De lijst is te lang om op te noemen.

Het 125-jarig bestaan laat Roche dan ook niet ongemerkt voorbij gaan. De Zoologische tuin (Zoologische Garten) ontvangt 20 miljoen CHF voor uitbreidingen en saneringen.

Vanaf 28 september biedt Roche op toren I lichtbeelden en tekeningen aan van de stad en haar bewoners. De Roche-toren is gedurende vier dagen het stralende middelpunt van de stad.

In het farmaceutisch museum en het Tinguely museum begint op 13 oktober het kunstproject “The Cost of Life”. De Kunstenaar Paddy Hartley gaat in op het spanningsveld tussen levensverlenging en medische vooruitgang, gentechniek en de rol van de techniek in het leven in het algemeen.

Ook de stad krijgt aandacht. Roche schenkt de stad een App ARTour aan de hand van speciaal voor dit evenement gemaakte kunstwerken. De Augmented-Reality-Technology (ART) brengt deze in beeld.

(Bron: www.roche.com, www.pharmaziemuseum.ch).