Logo: Forum Helvetica

De dagen van de meertaligheid van de Confederatie

Ter gelegenheid van de Europese Dag van de Talen op 26 september organiseert de federale overheid de Meertaligheidsdagen, zowel op het niveau van de federale overheid als in het Zwitserse parlement. Deze dagen zullen plaatsvinden tussen 20 en 24 september 2021 en zullen de vorm aannemen van diverse activiteiten.

Het doel is de Zwitserse meertaligheid te versterken en te bevorderen. In het Parlement zullen de parlementsleden worden uitgenodigd om zich de hele dag uit te drukken in een andere nationale taal dan hun eigen taal, waarbij speciale voorrang wordt gegeven aan de minderheidstalen Italiaans en Romaans

Deze dag zal gepaard gaan met verschillende activiteiten, waaronder een rondetafelconferentie over het thema “Langues du pouvoir” (Talen van de macht). Evenals vorig jaar krijgen geïnteresseerde parlementsleden op 23 september 2021 een inleidende les in de Romaanse taal en cultuur aangeboden, georganiseerd door de diensten van het Parlement.

De federale overheid organiseert van 20 tot en met 24 september 2021 de Meertaligheidsdagen.

Tijdens deze week zullen talrijke activiteiten worden aangeboden, waarbij de ambtenaren worden uitgenodigd om de talen van minderheidsgemeenschappen te ontdekken, te spreken en te ondersteunen, met name het Italiaans en het Romaans.

(Bron: www.admin.ch).