Juridisch

De afbeeldingen op deze website zijn afkomstig uit het publieke domein, van een licentie tot publiek gebruik, afkomstig van organisaties die gebruik voor dit specifieke doel toestaan of zijn gemaakt door de redactie van deze website zelf. De geschreven inhoud is gebaseerd op eigen bijdragen van de redactie of boeken, tijdschriften, catalogi, kranten, archieven, brochures, publieke aankondigingen of andere bronnen. De grootste zorg is besteed aan het vermelden van de bron. U wordt verzocht ons te informeren indien onverhoopt de verwijzing ontbreekt, onvolledig of onjuist is of ten onrechte gebruik is gemaakt van de bron of afbeelding. Het zal meteen worden hersteld. Voor het overige is de website vrij toegankelijk, inclusief het kopiëren, distribueren of anderszins verspreiden van de inhoud, vooropgesteld dat de bron wordt vermeld.