De foto’s op deze website zijn, tenzij anders vermeld, foto’s van de redactie van de website swiss-spectator.ch (vermeld onder de naam TES). Andere foto’s of afbeeldingen zijn afkomstig uit het publieke domein met een licentie voor gebruik in het publieke domein of zijn afkomstig van organisaties die gebruik voor dit specifieke doel hebben toestaan.

De inhoud is gebaseerd op eigen bijdragen van de redactie of boeken, tijdschriften, catalogi, kranten, archieven, brochures, publieke aankondigingen of andere bronnen en publicaties.

De grootste zorg is besteed aan het vermelden van de afkomst van foto’s en schriftelijke bronnen. U wordt verzocht de redactie te informeren over onvolledige, onjuiste of ontbrekende verwijzingen naar bronnen of het  gebruik van foto’s en andere afbeeldingen. Het zal meteen worden hersteld.

De website is vrij toegankelijk, inclusief het kopiëren, distribueren of anderszins verspreiden van de inhoud, vooropgesteld dat de bron ©swiss-spectator.ch wordt vermeld.