INFOBEST PALMRAIN

Het Duits-Frans-Zwitserse INFOBEST PALMRAIN verstrekt al 30 jaar gratis tweetalige informatie, bemiddeling en advies aan burgers, verenigingen, bedrijven, overheden en politieke actoren over een groot aantal grensoverschrijdende kwesties.

De organisatie is opgericht op 1 juli 1993. De trinationale instelling vierde onlangs, op 21 april, dertigjarig bestaan in het voormalige douanestation aan de grensovergang Weil am Rhein – Village-Neuf. Sinds de oprichting heeft dit informatie- en adviescentrum ongeveer 150.000 (!) individuele vragen beantwoord. Daarnaast zijn ongeveer 1,2 miljoen contacten die informatie hebben verkregen via de INFOBEST-website.

Achtergrond

De regio Boven-Rijn (Haut-Rhin/Oberrhein) omvat het Duits-Frans-Zwitserse grensgebied en bestaat uit de vier regio’s Elzas, Noordwest-Zwitserland (de kantons Basel-Stadt, Basel-Landschaft, Solothurn, Aargau en Jura), Zuid-Palts en Baden.

INFOBEST is de afkorting van “INFOrmations- und BEratungsSTelle”. De vier INFOBESTs zijn de eerste contactpunten voor grensoverschrijdende kwesties met Duitsland, Frankrijk en Zwitserland.

De organisatie verstrekt advies over tal van onderwerpen zoals sociale zekerheid, werk, belastingen, verhuizen naar het buurland, onderwijs, ziektekostenverzekering of vervoer. INFOBEST begeleidt en ondersteunt burgers ook bij hun administratieve procedures in het andere land.

Het INFOBEST-netwerk fungeert ook als scharnier tussen de administraties van de drie landen en bevordert de onderlinge uitwisseling en de grensoverschrijdende samenwerking. Het signaleert lacunes of onverenigbaarheden in de regelgeving en helpt bij het vinden van oplossingen.

De vier adviescentra zijn gevestigd in: Lauterbourg, Kehl/Strassburg, Vogelgrun/Breisach en in Palmrain-Village-Neuf (het trinationale Frans-Duits-Zwitserse adviescentrum).

Homeoffice aan de Bovenrijn

In opdracht van de Duits-Frans-Zwitserse Bovenrijnconferentie (Oberrheinkonferenz) en in samenwerking met het Euro-Instituut en EURES-T Bovenrijn heeft het INFOBEST-netwerk ook een gids ontwikkeld voor grensarbeiders en hun werkgevers over grensoverschrijdend thuiswerk in de regio Bovenrijn. De gids geeft antwoorden op verschillende vragen die kunnen rijzen, met name op het gebied van sociale zekerheid, belastingen en arbeidsrecht.

Dienstencentrum Bovenrijn

Onder de titel Service Zentrum Oberrhein werkt INFOBEST verder aan het digitale netwerk. Deze taak wordt uitgevoerd in drie pijlers: One Stop Agency (voor hulp bij digitale aanvragen), digitalisering en coördinatie en communicatie. Het project gaat in het najaar van 2023 of begin 2024 van start.

(Bron en verdere informatie: INFOBEST)