Bourbaki-Panorama Luzern, Les Verrières, 1.2.1871. Photo/Foto: TES.

De eerste interventie van het Rode Kruis

De Franse troepen onder leiding van generaal Charles-Denis Bourbaki (1816-1897) waren in januari 1871 omsingeld door de Pruisische troepen in de Franse-Duitse oorlog van 1870-71.

Het Verdrag van Verrières is op 1 februari 1871 getekend door generaal Hans Herzog (1819-1894), opperbevelhebber van het Zwitserse leger, en generaal Justin Clinchant (1820-1881), bevelhebber van het Franse leger. Het akkoord voorzag in de internering in Zwitserland van de uitgeputte Franse troepen.

De intocht van ruim, deels (zwaar) gewonde en uitgeputte, 80.000 manschappen, onderofficieren en officieren, 11.800 paarden, 285 kanonnen en 1.158 voertuigen van het Franse leger door Les Verrières (kanton Neuchâtel), Sainte-Croix, Vallorbe, Ballaigues en de Vallée de Joux (kanton Vaud) is toen begonnen.

De internering van het ‘Bourbaki-leger’ in Zwitserland was een daad van medemenselijkheid en solidariteit en eerste interventie van het in 1863 in Genève opgerichte Rode Kruis.

De manschappen zijn verdeeld over 190 gemeenten in 24 kantons onder begeleiding van Zwitserse militairen en georganiseerd door generaal Herzog uit Aargau. De internering van dit leger was een enorme uitdaging voor het land, de kantons, gemeentes en hun inwoners. De succesvolle voltooiing gaf was aanleiding voor oprechte voldoening.

Het ontvangen, huisvesten, voeden, verzorgen en bewaken van meer dan 80.000 Franse soldaten was een zware taak voor de jonge federale staat. Het Bourbaki-leger bevond zich in een deplorabele toestand, gehavend door vermoeidheid, koude en honger.

Het is echter warm onthaald door de Zwitserse bevolking. De geïnterneerden werden verzorgd en gevoed. Desalniettemin overleefden 1.700 soldaten het niet. Grafmonumenten herinneren nog aan deze tragedie.

Het Straatsburg-monument voor het hoofdstation SBB van Bazel herinnert aan de humanitaire hulp die de Zwitserse bevolking verleende tijdens het beleg van Straatsburg in augustus en september 1870, toen de stad zwaar werd gebombardeerd.

(Bron en nadere informatie: www.bourbaki-verrieres.ch)

(Bron en meer informatie: www.bourbaki-verrieres.ch).