Der Froschauer Bibel, 1531. Foto: Wikipedia.

Een revolutie à la Suisse

500 jaar geleden veranderde de reformatie Europa. De katholieke kerk en de paus zouden daarna langzaam maar zeker hun wereldlijke macht verliezen,

In Zwitserland waren Basel, Genève en Zürich de hoofdsteden van de Reformatie. In Zwitserland hadden de pre-democratische structuren al invloed op de Reformatiebeweging. Huldrych Zwingli (1484-1531) drukte zijn stempel op de reformatie in Zürich. Hij bekritiseerde kerkmisbruik.

De eerste volledige vertaling van de Bijbel in het Duits, de zogenaamde Froschauer Bibel van 1531 (met titelblad “Die gantze Bibel der ursprünglichen Ebraischen und Griechischen waarheyt nach auffs aller treüwlichest verteütschet) is gedrukt in Zürich door Christoffel Froschouer in 1531.

De reformatie in Zürich was democratisch en politiek. Belangrijke beslissingen werden in het stadhuis genomen. De Kleine Raad en de Grote Raad kwamen hier bijeen. De raadsleden debatteerden in aanwezigheid van Zwingli en burgers.

De reformatie in Zwitserland was een revolutie à la Suisse: De mensen zochten naar een evenwicht, discussieerden en stemden, zo ook in andere kantons (onder andere de  beide Appenzeller en Glarus).

(Bron en verdere informatie: www.zhref500.ch).