Chur, Kathedral Sankt Maria Himmelfahrt. Bild/Photo: TES.

De kathedraal van Chur

De huidige kathedraal van Chur is een drieschepige basiliek uit de twaalfde en dertiende eeuw. De eerste voorganger dateert uit de vijfde of zesde eeuw. De kathedraal en het bisschoppelijk paleis liggen op de uitlopers van de Mittenberg en toren boven de binnenstad uit.

De kathedraal is gebouwd tijdens de overgang van de Romaanse naar de Gotische periode en toont invloeden uit de belangrijke culturele gebieden: Provence, Bourgondië, Lombardije, Duitsland en Byzantium. De belangrijke middeleeuwse stijlen van architectuur, beeldhouwkunst en schilderkunst komen in deze kathedraal bijeen.

Karolingische marmeren beelden, marmeren zuilen en een Langobarden kruis uit de achtste eeuw van de vorige kerk zijn behouden gebleven.

Het brede middenschip, de stenen sculpturen, de zuilen, de symboliek, de kapitelen, de apostelzuilen, de brede arcades en de massieve pieren zijn romaans.

Het geribbelde gewelf, de spitsbogen en de altaren dateren uit de (laat) gotische periode.

De vier apostelzuilen zijn van een hoge artistieke waarde. De apostelen staan op leeuwen en dienden als steunpilaren voor het preekgestoelte.

De leeuwen, die mensen en dieren in hun klauwen houden, symboliseren de zonde, het kwaad en de verdoemenis. Het Evangelie van de Apostelen overwint dit kwaad echter.

Als bisschoppelijke kerk is de kathedraal vrij klein, maar de indruk van uitgestrektheid en grootte wordt versterkt door de constructie van de muren met grote wanden en door witte oppervlakken. De buitengewone asymmetrie geeft het interieur ook beweging en dynamiek. Een bijzonder gebouw en interessante (cultuur)geschiedenis in de hoofdstad van het kanton Graubünden.

(Bronnen: H. Schlapp, Die Kathedrale von Chur, (Chur 2009).