Delémont, Notre-Dame du Vorbourg. Foto/Photo: TES.

Notre-Dame du Vorbourg

Het oudste Mariaheiligdom (12e eeuw) van kanton Jura bevindt zich in de vallei van Delsberg (Delémont), gelegen op een rotspunt aan de voet van de Birs, die bij Bazel in de Rijn uitmondt.

De kapel maakte oorspronkelijk deel uit van kasteel Telsberg. De aardbeving van 1356 verwoestte het kasteel. De kapel bleef grotendeels gespaard.

Na de Dertigjarige Oorlog (1618-1648) werd de kapel uitgebreid tot aan de rots waarop de toren van Sint-Anna staat. In dezelfde tijd werd het standbeeld van Notre-Dame du Vorbourg opgericht. Op 7 april 1658 werd Maria de belangrijkste beschermheilige van de kapel.  De votief afbeeldingen uit 1671 behoren tot de opmerkelijkste van Zwitserland.

Tijdens de Tweede Wereldoorlog legde de pastoor van Delsberg de gelofte af dat hij een permanent priesterschap in de kapel zou vestigen als Zwitserland aan de bezetting door de nazi’s zou ontsnappen. Tot 2018 werd deze dienst uitgevoerd door de Benedictijnen. De huidige waarnemer is een priester van het bisdom.

(Bron: www.delemont.ch).