NaturErlebnispark Schwägalp/Säntis. Foto/Photo: TES.

NaturErlebnispark Schwägalp/Säntis

Het gebied is een cultuurlandschap gebaseerd op een 1000 jaar oude traditie. De themapaden en het geologische-Steinpark geven veel informatie over de bossen, de alpine economie, de vennen, flora en faune in dit unieke landschap.

Strooiselweiden zijn rietweiden die pas aan het eind van de zomer worden gemaaid, wanneer ze reeds gescleroteerd zijn. De biodiversiteit van de weideplanten blijft zo behouden.

De heidevelden op de terrassen Schwägalp, Lütisalp, Säntisalp en Potersalp zijn zeer indrukwekkend. In de beboste delen van het landschap liggen de hoogvenen en vennen verspreid in ontelbare kleinere en grotere open plekken. Buiten de venen vertoont het veenlandschap een grote diversiteit aan biotopen.

Het aangrenzende gebied in het zuidwesten is een waardevol alpen-cultuurlandschap met diverse, natuurlijke en cultuurgebonden elementen. De bewoning van het veenlandschap is grotendeels in haar typische structuur bewaard gebleven en bestaat uit gebouwen in eeuwenoude architectuur en traditioneel gebruik.

(Bron: www.naturerlebnispark.ch).